با توجه به محدودیت فضای ذخیره سازی، لطفا فایل ‌های ضبط شده جلسات را حداکثر تا یک ماه آینده از روی این سامانه دانلود و به فضای دخیره سازی ابری شخصی منتقل فرمائید

You have been invited to join

همایش گروه زبان و ادبیات فارسی


l
ladan mahdiani (Owner)

Room Recordings


Name Thumbnails Length Users Visibility Formats
This room has no public recordings.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.